Blog’ą rašo: psichologė Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė

Vizualinis erdvės suvokimas

Kai maži vaikai savo rankose turi žaislą ir su juo žaidžia, jie kartu vysto ir savo vizualinio erdvės suvokimo gebėjimus - mokosi atskirti spalvą, formą ir kaip vieni objektai siejasi su kitais erdvėje. Šie įgūdžiai lavinami tam, jog ateityje padėtų vaikui atpažinti ir atskirti raides, vėliau būtų lengviau išmokti rašyti ir skaityti. Vizualinis erdvės suvokimo įgūdis glaudžiai susijęs su problemų sprendimu ir abstrakcijų suvokimu, reikalingu aukštesniame gamtos mokslų ir matematikos lygyje. Anot optometristų Bessler ir Birnbaum, vienas iš keturių vaikų turi regos problemų, įskaitant ir vizualinio suvokimo sutrikimus, kurie gali paveikti mokymosi rezultatus.

Elementai 1 į 1289 viso

Puslapis:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Elementai 1 į 1289 viso

Puslapis:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5