Kokias žinias perduosime savo vaikams, kaip jas įskiepysim, kokį kritinį mąstymą suformuosime – tokią aplinką, santykius ir turėsime ateityje.

 

Mąstyti kritiškai tai nėra tas pats, kaip “nusiteikti kritiškai” ar viską neigti. Priešingai, kritinis mąstymas turi padėti žmogui spręsti problemas, mąstyti atvirai, atidžiai peržiūrėti visus galimus sprendimo variantus, skatinti smalsumą, gebėjimą užduoti gerus (gilius) klausimus ir priimti sprendimus remiantis pagrįstais faktais.

 

Šiuo laikmečiu yra itin svarbu išmokti mąstyti kritiškai, nes tai padės lengviau prisitaikyti prie XXI amžiaus poreikių, nepasenti atsirandant naujoms specialybėms, naujai informacijai. Gebėjimas kritiškai mąstyti padeda suvokti sudėtingo besikeičiančio gyvenimo prasmę, skatina tarpusavio supratimą, pagarbą, ryšius tarp žmonių, padeda suprasti įvairius požiūrius, suvokti neapibrėžtų situacijų prasmę, leidžia imtis naujos veiklos. Kritinis mąstymas, garantuodamas mokymosi integralumąir saviraišką, skatina asmenybės augimą.
Šis gebėjimas verčia tikrinti ankstesnes prielaidas ir padeda keistis; neleidžia atsiduoti likimui, tapti pasyviems, o tai išlaisvina, praplėčia galimybes, nes viskas yra mūsų rankose.


Anot Howe’o ir Warreno gebėjimas kritiškai mąstyti yra svarbus tam, kad žmonės aktyviai gyventų, veiksmingai dirbtų ir prasmingai funkcionuotų besikeičiančioje visuomenėje.

KRITINIS MĄSTYMAS tai gebėjimas skirti pateiktus faktus ir nuomones, nustatyti informacijos šaltinio patikimumą, apibrėžimo tikslumą, pažiūrų ir sprendimų objektyvumą. Jis būtinas kiekvienam Ateities Herojui