Naujoves, inovacijas, išradimus ir visuomenės pokyčius daro labai kūrybingi žmonės. Ir galų gale būtent juos apdovanoja išskirtinė sėkmė.

Tačiau žiūrėdami į savo ir bičiulių vaikus matome, kaip jiems augant kūrybingumas gęsta. Kodėl taip nutinka?

Mokykla vis dar ugdo žmones, kurie galėtų dirbti fabrike, bet ne steigti savo verslą. Ji moko pažinti praeitį, o ne kurti ateitį. Rezultatą vertina labiau nei procesą.

O ir visuomenė mielai uždeda sunkią ranką ant kūrybos sparnais moti pasiruošusio jaunuolio peties.

Ką daryti? Jei galite keisti švietimo sistemą – nuostabu! Bet pradėti pokyčius nuo savęs ir nuo savo šeimos ne mažiau svarbu. Štai keli būdai ugdyti kūrybingumą namuose:

- skatinkite žaisti ir žaiskite  kartu – kūrybingumui lavinti labiausiai tinka bet kokie laisvi vaidmenų, kūrybiniai, konstravimo žaidimai be taisyklių ir instrukcijų

- skatinkime smalsumą. Geriausias atsakymas į vaiko klausimą yra „Koks įdomus klausimas! Kur mes galėtume surasti atsakymą?“

- skatinkite tyrinėjimą konkrečiais, motyvuojančiais komentarais („Kaip įdomu, tu sukūrei slaptą praėjimą iš savo kaladėlių“)

- venkite perfekcionizmo – neperimkite iš vaiko jo veiklos, nes jūs galite padaryti geriau ir greičiau (akivaizdu, kad taip!). Atsispirkite pagundai patobulinti vaiko darbelį: juk mokymasis vyksta proceso metu ir jam pats veiksmas yra svarbesnis nei rezultatas.

- skatinkite, o ne atbaidykite. Venkite tokių frazių kaip „Ne, ne taip reikia daryti! Duok man, aš tau parodysiu!”;

- ugdykite vaizduotę užduodami klausimus, pvz., „O kaip tu darytum?“, ir palikdami laiko į juos atsakyti

- rodykite pagarbą kūrybinėms pastangoms – padėkite ar pakabinkite vaikų darbelius matomoje vietoje namuose ar savo darbo vietoje

- skatinkite žaidimą, bet nereguliuokite jo. Vaikams ypač patinka, kai tėvai prisijungia prie jų žaidimo. Leiskite vaikams vadovauti

- kurkite šeimynines istorijas: vienas pradeda, kitas sako „ir…“ bei tęsia mintį, tada tęsia vėl kitas.

O kai pritrūksta įkvėpimo ar jaučiate, kad norisi naujų priemonių – užeikite pas mus, į www.edukaciniai.lt. Neleiskite užgesinti savo Ateities Herojų kūrybingumo.