Svarbius gebėjimus ugdyti galima lengvai, be didelių pastangų. Pateikiame keletą paprastų pratimų ar elgsenos pakeitimų ir neabejojame netruksite raškyti pirmuosius jūsų Ateities Herojaus užaugintus kritinio mąstymo vaisius.

 

- Leiskime jiems eksperimentuoti. Visos nepavojingos priemonės šiam tikslui tinkamos - drabužiai, plaukai, kambario baldų perstatymas, maisto gamyba ir pan. Leiskime jiems būti savarankiškais ir skatinkime tai pozityviai. Daug bendraukime, kad didžiausi eksperimentai įvyktų mums žinant. Tai skatina vaikus išmokti prisiimti atsakomybę ir įsivertinti pasekmes.

 

- Venkime baigtinės frazės – “Nes aš taip pasakiau”. Stenkimės vaikams argumentuoti savus paliepimus, nuomonę. Taip ugdysime jiems platesnį mąstymą, gebėjimą sieti veiksmą ir atoveiksmį, norą benradarbiauti, o svarbiausia gebėti įsiklausyti.

 

- Leiskime jiems sakyti NE. Mokinkime vaikus, kad žodis ‘ne’ nebūtų vien tiesmukas pasipriešinimas. Labai svarbu suteikti progą jiems nesutikti su mūsų, tėvų, nuomone. Tik gebėdami būti savikritiški bei objektyvūs mes, tokiais mokinsim būti ir mūsų Ateities Herojus. Suteikdami teisę vaikui į asmeninę nuomonę mes stiprinsime jam pasitikėjimą savimi ir mokinsime bendradarbiavimo. Išvengsime daug psichologinių problemų, vaiko užsisklendimo. Leiskime jiems pajusti, kad visi esame svarbūs.

 

- Leiskime vaikams pasijusti problemų sprendėjais ir mąstytojais užduodami jiems atvirus klausimus - vietoj atsakymo į vaiko klausimą, leiskite jam kritiškai susimąstyti iškeldami jam kitus klausimus: „Kokios tavo idėjos? Kas, tavo nuomone, dabar bus?“

 

Ugdant kritinį mąstymą Ateities herojams suteiksime galimybę būti laisviems sava dvasia, stiprinsime jų savivertę ir ugdysime mąstančias asmenybes!